Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,8
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,14
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 329
Sollefteå, Ångermanälven 658
Björnhån, Ljungan 10
Börtnan, Ljungan 4
Nästelsjön, Ljungan 15
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 35
Emsfors, Helgeå 30
Granö, Mörrumsån 42
Ronneby, Ronnebyån 9
Hornsö, Alsterån 12
Högsby, Emån 34
 

Senast uppdaterat 2015-03-29 18:00