Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,01
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 318
Björnhån, Ljungan *) 7
Börtnan, Ljungan 38
Nästelsjön, Ljungan 16
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 121
Emsfors, Helgeå 60
Granö, Mörrumsån 44
Ronneby, Ronnebyån 22
Hornsö, Alsterån 14
Högsby, Emån 42

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2023-03-28 12:45