Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,02
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 216
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 43
Nästelsjön, Ljungan 38
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 145
Emsfors, Helgeå 71
Granö, Mörrumsån 72
Ronneby, Ronnebyån 20
Hornsö, Alsterån 17
Högsby, Emån 47

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-02-16 21:44