Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,61
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,98
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 279
Sollefteå, Ångermanälven 553
Björnhån, Ljungan 18
Börtnan, Ljungan 54
Nästelsjön, Ljungan 68
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 34
Emsfors, Helgeå 27
Granö, Mörrumsån 21
Ronneby, Ronnebyån 11
Hornsö, Alsterån 19
Högsby, Emån 40
 

Senast uppdaterat 2014-11-26 14:15