Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,89
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 305
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 49
Nästelsjön, Ljungan 60
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 125
Emsfors, Helgeå 56
Granö, Mörrumsån 48
Ronneby, Ronnebyån 12
Hornsö, Alsterån 16
Högsby, Emån 33

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-01-20 16:59