Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,16
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 275
Björnhån, Ljungan 11
Börtnan, Ljungan 4
Nästelsjön, Ljungan 3
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 44
Emsfors, Helgeå 30
Granö, Mörrumsån 6
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 12
Högsby, Emån 25
 

Senast uppdaterat 2017-03-23 06:59