Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,87
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,31
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 300
Sollefteå, Ångermanälven 307
Björnhån, Ljungan 14
Börtnan, Ljungan 8
Nästelsjön, Ljungan 17
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 96
Emsfors, Helgeå 51
Granö, Mörrumsån 31
Ronneby, Ronnebyån 11
Hornsö, Alsterån 15
Högsby, Emån 37
 

Senast uppdaterat 2014-12-22 09:15