Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,16
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 271
Björnhån, Ljungan *) 23
Börtnan, Ljungan 53
Nästelsjön, Ljungan 21
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 22
Emsfors, Helgeå 12
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 2
Högsby, Emån 11

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-09-19 06:00