Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,11
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,26
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 99
Sollefteå, Ångermanälven 154
Björnhån, Ljungan 15
Börtnan, Ljungan 51
Nästelsjön, Ljungan 69
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 57
Emsfors, Helgeå 19
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 5
 

Senast uppdaterat 2014-09-03 01:30