Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,31
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,11
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 226
Sollefteå, Ångermanälven 323
Björnhån, Ljungan 68
Börtnan, Ljungan 48
Nästelsjön, Ljungan 84
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 54
Emsfors, Helgeå 19
Granö, Mörrumsån 22
Ronneby, Ronnebyån 9
Hornsö, Alsterån 5
 

Senast uppdaterat 2014-10-31 06:47