Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,02
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,23
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 25
Sollefteå, Ångermanälven 296
Björnhån, Ljungan 40
Börtnan, Ljungan 54
Nästelsjön, Ljungan 89
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 56
Emsfors, Helgeå 33
Granö, Mörrumsån 21
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 3
 

Senast uppdaterat 2014-10-24 13:02