Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,07
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,11
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 122
Sollefteå, Ångermanälven 267
Björnhån, Ljungan 13
Börtnan, Ljungan 8
Nästelsjön, Ljungan 10
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 12
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 4
 

Senast uppdaterat 2016-10-02 00:01