Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,12
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,24
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 297
Sollefteå, Ångermanälven 623
Björnhån, Ljungan 30
Börtnan, Ljungan 48
Nästelsjön, Ljungan 51
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 23
Emsfors, Helgeå 21
Granö, Mörrumsån 17
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 5
Högsby, Emån 15
 

Senast uppdaterat 2015-07-03 19:16