Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,14
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 268
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 58
Nästelsjön, Ljungan 63
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 67
Emsfors, Helgeå 62
Granö, Mörrumsån 76
Ronneby, Ronnebyån 20
Hornsö, Alsterån 29
Högsby, Emån 64

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-01-16 22:30