Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,14
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,56
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 0
Sollefteå, Ångermanälven 226
Björnhån, Ljungan 8
Börtnan, Ljungan 8
Nästelsjön, Ljungan 25
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 37
Emsfors, Helgeå 30
Granö, Mörrumsån 21
Ronneby, Ronnebyån 8
Hornsö, Alsterån 9
 

Senast uppdaterat 2014-04-21 01:17