Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,19
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,22
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 0
Sollefteå, Ångermanälven 711
Björnhån, Ljungan 9
Börtnan, Ljungan 19
Nästelsjön, Ljungan 76
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 35
Emsfors, Helgeå 37
Granö, Mörrumsån 20
Ronneby, Ronnebyån 8
Hornsö, Alsterån 5
Högsby, Emån 19
 

Senast uppdaterat 2016-04-30 13:00