Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,68
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 319
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 55
Nästelsjön, Ljungan 67
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 37
Emsfors, Helgeå 35
Granö, Mörrumsån 16
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 13

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-11-12 15:29