Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,75
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,88
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 317
Sollefteå, Ångermanälven 582
Björnhån, Ljungan 10
Börtnan, Ljungan 52
Nästelsjön, Ljungan 43
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 117
Emsfors, Helgeå 59
Granö, Mörrumsån 27
Ronneby, Ronnebyån 11
Hornsö, Alsterån 9
Högsby, Emån 33
 

Senast uppdaterat 2016-02-14 15:29