Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,04
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,79
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 296
Sollefteå, Ångermanälven 620
Björnhån, Ljungan 12
Börtnan, Ljungan 12
Nästelsjön, Ljungan 26
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 63
Emsfors, Helgeå 52
Granö, Mörrumsån 53
Ronneby, Ronnebyån 16
Hornsö, Alsterån 16
Högsby, Emån 42
 

Senast uppdaterat 2015-01-27 21:45