Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,3
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,56
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 223
Sollefteå, Ångermanälven 449
Björnhån, Ljungan 13
Börtnan, Ljungan 30
Nästelsjön, Ljungan 31
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 37
Emsfors, Helgeå 30
Granö, Mörrumsån 13
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 8
 

Senast uppdaterat 2015-11-27 05:18