Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,16
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 248
Sollefteå, Ångermanälven 280
Björnhån, Ljungan 40
Börtnan, Ljungan 71
Nästelsjön, Ljungan 99
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 90
Emsfors, Helgeå 16
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 5
 

Senast uppdaterat 2014-08-27 22:45