Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,02
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,55
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 178
Sollefteå, Ångermanälven 203
Björnhån, Ljungan 12
Börtnan, Ljungan 17
Nästelsjön, Ljungan 33
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 11
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 2
 

Senast uppdaterat 2014-07-23 11:30