Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,13
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,63
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 547
Sollefteå, Ångermanälven 743
Björnhån, Ljungan 26
Börtnan, Ljungan 23
Nästelsjön, Ljungan 43
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 23
Emsfors, Helgeå 20
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 5
Hornsö, Alsterån 2
Högsby, Emån 11
 

Senast uppdaterat 2015-07-31 09:01