Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,02
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,89
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 285
Sollefteå, Ångermanälven 842
Björnhån, Ljungan 9
Börtnan, Ljungan 16
Nästelsjön, Ljungan 59
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 26
Emsfors, Helgeå 27
Granö, Mörrumsån 35
Ronneby, Ronnebyån 10
Hornsö, Alsterån 11
Högsby, Emån 19
 

Senast uppdaterat 2015-04-25 12:45