Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,91
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,59
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 237
Sollefteå, Ångermanälven 242
Björnhån, Ljungan 10
Börtnan, Ljungan 11
Nästelsjön, Ljungan 20
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 33
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 1
Hornsö, Alsterån 2
 

Senast uppdaterat 2014-09-18 07:31