Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,14
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 253
Björnhån, Ljungan *) 8
Börtnan, Ljungan 44
Nästelsjön, Ljungan 51
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 21
Emsfors, Helgeå 25
Granö, Mörrumsån 25
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 9
Högsby, Emån 23

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-04-23 18:15