Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 114
Björnhån, Ljungan *) 39
Börtnan, Ljungan 34
Nästelsjön, Ljungan 21
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 23
Granö, Mörrumsån 15
Ronneby, Ronnebyån 5
Hornsö, Alsterån 6
Högsby, Emån 14

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2018-05-28 11:18