Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,89
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 213
Björnhån, Ljungan 11
Börtnan, Ljungan 6
Nästelsjön, Ljungan 28
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 15
Emsfors, Helgeå 14
Granö, Mörrumsån 6
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 17
Högsby, Emån 16
 

Senast uppdaterat 2016-12-09 22:00