Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,13
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,94
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 148
Sollefteå, Ångermanälven 553
Björnhån, Ljungan 107
Börtnan, Ljungan 51
Nästelsjön, Ljungan 171
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 16
Emsfors, Helgeå 17
Granö, Mörrumsån 10
Ronneby, Ronnebyån 4
Hornsö, Alsterån 4
Högsby, Emån 11
 

Senast uppdaterat 2016-05-26 14:15