Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,19
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 0
Björnhån, Ljungan 8
Börtnan, Ljungan 52
Nästelsjön, Ljungan 41
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 19
Granö, Mörrumsån 11
Ronneby, Ronnebyån 5
Hornsö, Alsterån 7
Högsby, Emån 14
 

Senast uppdaterat 2017-04-29 03:29