Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,82
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 252
Björnhån, Ljungan *) 26
Börtnan, Ljungan 48
Nästelsjön, Ljungan 33
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 35
Emsfors, Helgeå 40
Granö, Mörrumsån 20
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 4
Högsby, Emån 20

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2017-10-24 02:16