Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,97
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,03
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 337
Sollefteå, Ångermanälven 617
Björnhån, Ljungan 13
Börtnan, Ljungan 13
Nästelsjön, Ljungan 50
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 35
Emsfors, Helgeå 6
Granö, Mörrumsån 10
Ronneby, Ronnebyån 1
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 6
 

Senast uppdaterat 2015-09-04 15:30