Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,04
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,11
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 306
Sollefteå, Ångermanälven 280
Björnhån, Ljungan 15
Börtnan, Ljungan 54
Nästelsjön, Ljungan 56
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 1
Granö, Mörrumsån 11
Ronneby, Ronnebyån 4
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 2
 

Senast uppdaterat 2016-08-29 16:31