Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,06
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 308
Björnhån, Ljungan *) 18
Börtnan, Ljungan 60
Nästelsjön, Ljungan 71
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 4
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 7

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-07-15 12:15