Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,88
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 280
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 12
Nästelsjön, Ljungan 33
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 31
Emsfors, Helgeå 41
Granö, Mörrumsån 54
Ronneby, Ronnebyån 10
Hornsö, Alsterån 15
Högsby, Emån 36

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2020-04-08 06:00