Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,38
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,02
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 166
Sollefteå, Ångermanälven 358
Björnhån, Ljungan 41
Börtnan, Ljungan 56
Nästelsjön, Ljungan 78
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 57
Emsfors, Helgeå 37
Granö, Mörrumsån 21
Ronneby, Ronnebyån 6
Hornsö, Alsterån 2
 

Senast uppdaterat 2014-10-22 14:02