Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,14
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,08
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 300
Sollefteå, Ångermanälven 515
Björnhån, Ljungan 11
Börtnan, Ljungan 54
Nästelsjön, Ljungan 38
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 66
Emsfors, Helgeå 42
Granö, Mörrumsån 47
Ronneby, Ronnebyån 15
Hornsö, Alsterån 17
Högsby, Emån 48
 

Senast uppdaterat 2015-03-07 05:15