Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,12
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 310
Björnhån, Ljungan *) 12
Börtnan, Ljungan 59
Nästelsjön, Ljungan 68
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 39
Emsfors, Helgeå 33
Granö, Mörrumsån 27
Ronneby, Ronnebyån 17
Hornsö, Alsterån 11
Högsby, Emån 26

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-01-19 02:15