Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,07
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 318
Björnhån, Ljungan 14
Börtnan, Ljungan 33
Nästelsjön, Ljungan 49
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 35
Emsfors, Helgeå 15
Granö, Mörrumsån 6
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 11
Högsby, Emån 13
 

Senast uppdaterat 2017-01-17 13:45