Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,01
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,94
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 124
Sollefteå, Ångermanälven 901
Björnhån, Ljungan 33
Börtnan, Ljungan 35
Nästelsjön, Ljungan 85
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 20
Emsfors, Helgeå 17
Granö, Mörrumsån 22
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 8
Högsby, Emån 18
 

Senast uppdaterat 2015-05-30 04:06