Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,05
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 310
Björnhån, Ljungan *) 8
Börtnan, Ljungan 6
Nästelsjön, Ljungan 1
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 83
Emsfors, Helgeå 45
Granö, Mörrumsån 47
Ronneby, Ronnebyån 13
Hornsö, Alsterån 24
Högsby, Emån 54

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2019-03-26 00:01