Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,98
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 318
Björnhån, Ljungan *) 16
Börtnan, Ljungan 58
Nästelsjön, Ljungan 59
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 34
Emsfors, Helgeå 1
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 1
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 8

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2022-12-04 21:45