Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,15
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 299
Björnhån, Ljungan 12
Börtnan, Ljungan 56
Nästelsjön, Ljungan 53
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 38
Emsfors, Helgeå 31
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 8
Högsby, Emån 13
 

Senast uppdaterat 2017-02-24 09:30