Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,5
Sollefteå, nedströms kraftverket 0,34
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 242
Sollefteå, Ångermanälven 396
Björnhån, Ljungan 11
Börtnan, Ljungan 6
Nästelsjön, Ljungan 26
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 15
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 6
Ronneby, Ronnebyån 4
Hornsö, Alsterån 2
Högsby, Emån 2
 

Senast uppdaterat 2016-10-28 21:29