Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,07
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,18
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 264
Sollefteå, Ångermanälven 250
Björnhån, Ljungan 8
Börtnan, Ljungan 17
Nästelsjön, Ljungan 18
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 7
Ronneby, Ronnebyån 5
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 5
 

Senast uppdaterat 2016-07-26 17:45