Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,02
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,69
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 3
Sollefteå, Ångermanälven 156
Björnhån, Ljungan 17
Börtnan, Ljungan 18
Nästelsjön, Ljungan 31
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 2
 

Senast uppdaterat 2014-08-02 10:15