Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,78
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,07
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 269
Sollefteå, Ångermanälven 572
Björnhån, Ljungan 17
Börtnan, Ljungan 60
Nästelsjön, Ljungan 76
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 0
Granö, Mörrumsån 12
Ronneby, Ronnebyån 1
Hornsö, Alsterån 0
Högsby, Emån 5
 

Senast uppdaterat 2015-10-09 23:30