Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,04
Sollefteå, nedströms kraftverket -0,02
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 75
Sollefteå, Ångermanälven 278
Björnhån, Ljungan 14
Börtnan, Ljungan 38
Nästelsjön, Ljungan 26
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 13
Emsfors, Helgeå 19
Granö, Mörrumsån 9
Ronneby, Ronnebyån 0
Hornsö, Alsterån 1
Högsby, Emån 3
 

Senast uppdaterat 2016-07-01 22:30