Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa
vattendrag. Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 91,89
Sollefteå, nedströms kraftverket 1,59
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 327
Sollefteå, Ångermanälven 768
Björnhån, Ljungan 8
Börtnan, Ljungan 24
Nästelsjön, Ljungan 61
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 34
Emsfors, Helgeå 29
Granö, Mörrumsån 21
Ronneby, Ronnebyån 7
Hornsö, Alsterån 9
 

Senast uppdaterat 2014-04-23 09:17