Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid våra kraftverk i vissa vattendrag.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Aktuella ytor i norra Sverige
Vattendrag Yta möh
Nordsjösjön, uppströms Hjälta 92,13
 
Aktuella flöden i norra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Hällforsen, Umeälven 312
Björnhån, Ljungan *) 17
Börtnan, Ljungan 61
Nästelsjön, Ljungan 70
 
Aktuella flöden i södra Sverige
Vattendrag Flöde m3/s
Ätrafors, Ätran 78
Emsfors, Helgeå 42
Granö, Mörrumsån 37
Ronneby, Ronnebyån 14
Hornsö, Alsterån 22
Högsby, Emån 37

*) Värde från Vattenregleringsföretagen, uppdateras dygnsvis.

Senast uppdaterat 2021-11-30 03:00