Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid Sollefteå kraftverk.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Sollefteå kraftverk
Vattennivå nedströms kraftverket, möh 1,47
Flöde, m3/s 742

Senast uppdaterat 2022-12-04 22:15