Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid Sollefteå kraftverk.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Sollefteå kraftverk
Vattennivå nedströms kraftverket, möh -0,08
Flöde, m3/s 271

Senast uppdaterat 2018-06-20 07:31