Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid Sollefteå kraftverk.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Sollefteå kraftverk
Vattennivå nedströms kraftverket, möh 1,34
Flöde, m3/s 339

Senast uppdaterat 2017-12-16 04:00