Vattenyta och flöde

Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid Sollefteå kraftverk.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Sollefteå kraftverk
Vattennivå nedströms kraftverket, möh 0,2
Flöde, m3/s 302

Senast uppdaterat 2018-08-20 15:15