Här kan du följa vattenstånd och vattenflöde vid Sollefteå kraftverk.
Mätvärdena uppdateras normalt var femtonde minut.

Sollefteå kraftverk
Vattennivå nedströms kraftverket, möh 1,19
Flöde, m3/s 654

Senast uppdaterat 2019-05-27 06:15